Designprocessen

KONCEPT

Jag inleder alltid arbetet med en brainstorm av idéer. Du får hjälp med att översätta det du står för och vill förmedla till en visuell metafor. Jag skapar ett grundläggande koncept och skissar upp en prototyp. Genom att börja med enklare skisser går arbetet fort, processen blir transparent och du som beställare har lätt att överblicka och göra ändringar.

pencil2

GRAFISK DESIGN

När skisserna är klara tar jag fram en färgpalett och hittar passande typsnitt. Finns redan en grafisk profil, utgår jag från denna för att den slutliga hemsidan skall hänga samman med resten av företagets visuella kommunikation utåt. Om grafisk profil inte finns brukar jag utgå jag från en logotyp, en skylt eller ett visitkort. Det är a och o att hemsidan speglar verksamheten och går i samma stil.

story

IMPLEMENTATION

Jag implementerar den framtagna designen och sätter ihop alla delar till en interaktiv webblösning. Jag testar sedan att hemsidan är kompatibel med olika webbläsare och plattformar.

TEXT OCH BILD

Efter att hemsidan fungerar och ser ut som den skall, fyller jag den med innehåll. Om så önskas hjälper jag till med att formulera texter och att välja ut bildmaterial.

designbycia.com | Design av hemsidor